Adatvédelmi tájékoztató

Utolsó aktualizálás: mai 2018 I.

I. Általános tudnivalók. A Zomostar Kft.( melynek székhelye Románia, Nagyvárad Muscatei utca 9), számára kiemelt cél egyben elkötelezettség ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A zomoshop.hu web shop a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz és az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki. Jelen dokumentum szerepe a helyes informálás a személyes adatok felhasználását illetően a zomoshop.ro weblap használatávall.

II. A feldolgozott személyes adatok kategóriái

II.1. Ha Ön a Webhely vásárlója, az SC Zomostar srl feldolgozza az Ön személyes adatait, például az Ön vezeték- és utónevét, telefonját, e-mail címét, számlázási címét, címét, például az SC Zomostar srl-n belüli viselkedésed / preferenciáidat / szokásaidat, valamint bármely más olyan adategységet, amelyet közvetlenül a felhasználói fiók létrehozása összefüggésében közvetlenül a webhelyén keresztül történő megrendelés keretében hoztál létre bármely más módon, amely a Webhely használatából ered..

Abban az esetben ha felhasználói fiókot kreál a weboldalon a Facebook vagy Google seitségével, a Zomostar kft a következő adatokat fogja felhasználni : felhasználó név, email cim.

Abban az esetben ha felhasználói fiókot kreál de csak a vásárlás előtt, kérésre kerül az email címe amely segítségével a fiók meg lesz nyitva Abban az esetben ha a vásárlást nem fejezi be akkor a fiók megnyitásához közölt adatokat a Zomostar kft törli

II.2.Ha ön a weboldalt használja, a Zomostar kft feldolgozza az ön által megadott személyes adatait a weboldal felhasználás kontextusában, úgy mint azok az adattok melyeket megad a Kapcsolat / Kérdések/ Panaszok rovatban, abban az esetben ha ezeken a csatornákon lép velünk kapcsolatba.

III. A személyi adatok feldolgozásának célja és alapja

III.1. Ha ön kliense a weblapunknak, a Zomostar kft feldolgozza az ön személyes adatait a következő képen::

- az ön és a Zomostar kft között létrejött szerződéses kapcsolat teljesítés érdekében, vagyis a megrendelés átvételeséhez, hitelesítéséhez, a megtett megrendelés elküldéséhez és kiszámlázásához, az ön informálásához a megrendelés állapotáról, az esetleges árú visszautalás megszervezéséhez, stb.

Jogalap: Az ön személyes adatának feldolgozásának alapja erre a célra, a szerződés mely létre jött ön és a Zomostar kft között, mely definiálva van az Általános Szerződési Feltételekben. Az ön személyes adatai szükségesek a szerződés végrehajtásához. A személyes adatok megadásának megtagadása a szerződési viszonyok lehetetlen végrehajtásához visz, ön és a Zomostar kft között.

- a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, ami a Zomostar kft kötelezettségeit illeti a Weboldal által nyiujtott szolgáltatásai kontextusában beleértve az adózási és archiválási témában.

Jogalap: Az ön személyes adatainak feldolgozása erre a célra szükséges egy jogi kötelezettség alapján. Az ön személyes adatainak megadása erre a célra szükséges. A személyes adatok megadásának megtagadásának eredménye a Zomostar jog által előirt kötelezettségének betartását lehetetlenné teszi, így lehetetlenné teszi a weblap által biztosított szolgáltatások nyújtását.

- marketing tevékenységre, illetve a távkommunikáció (email, sms) segítségével való a Zomostar által forgalmazott termék illetve nyiujtott szolgáltatások ismertetéséért.

Jogalap: Az ön személyes adatainak felhasználása erre a célra, az ön ezzel való egyetértésre alapul, abban az esetben ha ezzel egyetért.

Kifejezheti erre a célra való személyes adatai felhasználását, a megfelelő kocka bejelölésével a fiók kreálásánál vagy utólag a megfelelő rovatban.A leiratkozás az ilyen jellegű kereskedelmi közlönyökről lehetséges bármikor lehetséges a megfelelő rovat használásával, vagy egyszerűen ha ezt a kérést mailen kéri.

Az ön személyes adatainak megadása erre a célra önkéntes
. A belegyezés megtagadása az ön személyes adatainak a feldolgozására erre a célra nincs semmilyen negatív eredménnyel ami önt illeti.

- különböző analízisek elvégzéséért, kimutatásokra ami a webshop működésével kapcsolatos, fogyasztási preferencia profilok alkotására, főleg a weboldallal való tapasztalatok javításáért.


Jogalap: Erre a célra való személyes adatok feldolgozásának alapja a jogos érdekeltsége a Zomostar kft - nek a vevők tapasztalatainak javítására ami weblapot illeti. A személyes adatok megadása erre a célra önkéntes. A személyes adatok megadásának megtagadása nincs semmilyen negatív kihatással önre.

III.2. Ha ön látogatója a weblapnak, a Zomostar kft a következőképpen használja fel az önök személyes adatait.:

- marketing tevékenységre, illetve a távközlési (email, sms) módon való kereskedelmi kommunikáció ami a Zomostar kft által forgalmazott termékeket illeti, illetve az általa biztosított szolgáltatások információit a weblapon keresztül.

Jogalap: Az ön személyes adatainak felhasználása erre a célra, az ön ezzel való egyetértésre alapul, abban az esetben ha ezzel egyetért.

Kifejezheti erre a célra való személyes adatai felhasználását, a hitlevélre való feliratkozással. A leiratkozás az ilyen jellegű kereskedelmi közlönyökről lehetséges bármikor lehetséges a megfelelő rovat használásával, vagy egyszerűen ha ezt a kérést mailen kéri.

- a panaszok, reklamációk megoldásához, valamint a forgalom megfigyelésére a weboldal által nyújtott tapasztalat javítása érdekében.

Jogalap: A személyi adatok felhasználásának céljának alapja, a SC Zomostar kft legitim érdeke a weboldal megfelelő működése biztosítására, és az állandó látogató tapasztalat javításáért., beleértve a kommentárok, különböző kérdések megoldásán keresztül.

Az erre a célra való személyes adatok megadása önkéntes. A személyes adatok megadásának megtagadása erre a célra, nincs semmilyen negatív kihatással önre nézve.

IV. A személyes adatok feldolgozásának időtartama


Alapvetően a SC Zomostar srl mindaddig feldolgozza az Ön személyes adatait, addig ameddig ez szükséges a fent említett feldolgozási célok megvalósításáig.

Ebben az értelemben ha ön a weboldal kliense, az ön személyes adatainak feldolgozása a szerződési viszonyok teljes időtartamán tart, és ezután is a jog által a Zomostar terhelő, előirt kötelezettségéből adódóan ( például abban az esetben ha pénzügyi-könyvelési dokumentumok esetében melyeknek az archiválási ideje 10 év a a lezárt pénzügyi évtől számítva amikor a dokumentum született). Abban az esetben ha ön kliense a web shopnak, és kifejezi ama kérését hogy fiókját töröljük, a Zomostar kft ezt úgy értelmezi hogy ön leiratkozik hitleveleinkről melyekkel ismertethetjük önnel ajánlatainkat termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatosan melyet weboldalunkon keresztül nyitunk.. Ebben az esetben ha ön törli fiókját, többet nem fog kapni hitleveleket mailen vagy sms-ben. Mégis szeretnénk ismertetni önnel azt hogy a fiók törlése nem jár automatikusan az ön személyes adatainak törlésével. Abban az esetben ha ön a fiókját törli és nem kívánja hogy ezek az adatok többet feldolgozásra kerüljenek, ezt a jogát gyakorolhatja a VII pontban részletesen leirt módon. Ha ön kéri a fiók törlését, de ezen a fiókon van még legalább egy aktív megrendelés, a fiók törlés kérelem csak a termékek kiszállítása és az utolsó megrendelés rendezése után történhet meg.

Ha ön visszavonja a belegyezését a személyes adatai feldolgozására/használatára marketing célokra, a SC Zomostar kft megszünteti az adatok feldolgozását/használatát erre a célra, természetesen nem befolyásolva az elvégzett felméréseket melyeket a személyes adatok visszavonása előtt lettek összealítva az ön személyes adatait felhasználni engedélyező nyilatkozat alapján.

V. Személyes adatok közlése

A feldolgozási célok éléséért, a Zomostar kft közölheti az ön személyes adatait partnerei felé, harmadik fél felé, vagy olyan egységek melyek segítik a Zomostar kft-ét az oldalon keresztül végzet aktivitásában (például szállító cégek, beszállítók, IT szolgáltatók) vagy a központi / helyi hatóságok számára az alábbi, példaként felsorolt esetekben:
- a Weblap adminisztrálásáért;

- azokban az esetekben amikor ez a párbeszéd szükséges prémiumok átadására vagy egyéb engedmények ami a kijelölt személyeket illet, amelyet az SC Zomostar srl által a honlapon keresztül szervezett különböző promóciós kampányokban való részvétel eredményeként szereztek;

- a Webhely és az általa biztosított szolgáltatásainak karbantartása, személyre szabása és javítására;

- az adatok elemzésének, tesztelésének és kutatásának, a használati és aktivitási trendek megfigyelésének, a biztonsági funkciók fejlesztésének és a felhasználók hitelesítésének és biztosításának érdekében;

- a kereskedelmi marketing kommunikáció közléséért, a törvény által meghatározott feltételekben és határokban;

- abban az esetben ha a személyes adatok kiadását a törvén írja elő, stb. ;

VI. Személyes adatok átadása


A SC Zomostar srl részére átadott személyes adatok Románián kívül, csak az Európai Unió országaiba továbbíthatók

VII. Az ön jogai


A személyes adatfeldolgozásra vonatkozó jogszabályok feltételeinek megfelelően, mint adatalany, Önnek a következő jogai vannak::

- az információhoz való jog, azaz az SC Zomostar srl által végzett feldolgozási tevékenységek részleteinek ismertetésre vonatkozó jog, ahogy azt a jelen dokumentum leírja

- az adatokhoz való jog, illetve a Zomostar részéről megkérni a megerősítést ami a személyes adatok felhasználását illeti, valamint részleteket a feldolgozás aktivitását illetően, valamint a feldolgozás módszeréről, milyen céllal csinálja, célzott személyek, célzott adat kategóriák, stb.;

- a helyesbítéshez való jog, azaz az SC Zomostar srl személyes késedelem nélkül történő személyes, pontatlan vagy indokolatlan személyes adatainak megszerzése, valamint hiányos adatok pótlására; A korrekciót / pótlás minden olyan címzettnek közölni kell, akire az adatokhoz továbbították az adatokat, kivéve, ha ez nem lehetséges vagy aránytalan erőfeszítésekkel jár

- az adatok törlésére való jog késedelem nélkül ("jog az elfelejtéshez"), következő okok esetében:

- ezek már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyre összegyűjtötték vagy feldolgozták;

- ha a hozzájárulás visszavonásra kerül, és a feldolgozásra nincs más jogalap;

- ha az érintett ellenzi a feldolgozást, és nincs jogos ok ami ezt felülmúlja;

- ha a személyes adatokat jogtalanul dolgozták fel;

- ha a személyes adatok törlése a jogi kötelezettség betartása miatt történik;

- személyes adatokat össze gyűjtése, az informaciónális szövetségek szolgáltatásainak ajánlása az Unió jog szerint és a belső jog amely hatósága alá tartozik az operátor.

Lehetséges, hogy az SC Zomostar srl az adatok törlésére vonatkozó kérelem alapján névtelenítheti ezeket az adatokat (ezáltal megfosztva személyi jellegétől) és tovább folytathatja a feldolgozást statisztikai célokra ezen feltételek mellett;


- a feldolgozás korlátozásának joga amennyiben :

- a személy vitatja az adatok pontosságát olyan időszakra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok pontosságának ellenőrzését;

- a feldolgozás jogellenes, és az adatalany tiltakozik a személyes adatok törlésével szemben, de kéri a felhasználás korlátozását;

- az üzemeltető már nincs szüksége személyes adatokra feldolgozásra, de az adatalany kéri ezeket a megalapítás érdekében, gyakorlásáért, vagy egy jog megvédéséért a birokságon;

- vagy az adatalany nem értet egyet a feldolgozással (mások mint a direkt marketing), arra az időtartamra amikor az üzemeltető jogai felülirják az adatalany jogait.

- az adatok hordozhatóságához való jog, vagy ( i). a személyes adatok strukturált módon történő megszerzésének joga, amelyet általában könnyen olvasható formában használnak, és ( ii). az ilyen adatok továbbításának joga SC Zomostar srl egy másik adatkezelő számára, amennyiben a törvény által előírt feltételek teljesülnek ;

- az ellenállás joga - ami a feldolgozási tevékenységet illeti, ezt gyakorolni lehet egy kérelem elküldésével az alábbiak szerint;

- az adatalany sajátos körülményeire vonatkozó okokból bármikor, hogy az adatok, amelyek rá vonatkoznak, az SC Zomostar kft legitim az alany érdekében legyen feldolgozva, vagy a közérdekű céllal, kivéve azokat az eseteket, amikor az SC Zomostar kft bizonyítani tudja, hogy jogszerű és kényszerítő okokkal rendelkezik, amelyek igazolják a feldolgozást, és amelyek az érintettek érdekeit, jogait és szabadságait felülbírálják, vagy amelyek célja a bíróságon jog megállapítása, gyakorlása vagy védelme;

- bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy adatai feldolgozásra kerüljenek direkt marketing céllal.

- a jogot arra, hogy ne legyen automatikus egyéni határozat, vagyis az a jog, hogy ne kizárólag az automatizált feldolgozás alapján hozzák meg a határozatot, beleértve a profilalkotást is, amely az érintettre nézve joghatást vált ki vagy hasonló módon érinti jelentős módon ;

- a Személyes Adatok Feldolgozásával foglalkozó Nemzeti Felügyeleti hatósághoz vagy az illetékes bíróságokhoz való forduláshoz való jog, amennyiben azt szükségesnek tartja

Ha további kérdései vannak a személyes adatok feldolgozásával és a fent említett jogaival kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az admin@zomoshop.ro címen. Ez a weboldal cookie-kat használ. A fájlok használatával kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő linkre.