1 Buletin infiormativ ( Newslettere )

Comunication1.1 Atunci când un Utilizator îşi creează un cont pe zomo-shop.ro, va primi comunicări comerciale din partea magazinului doar în măsura în care şi-a dat consimţămîntul expres, selectând opţiunea corespunzătoare.

1.2 Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale, zomo-shop.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte.
Optarea pentru abonarea la newsletter şi participarea voluntară la diverse concursuri/promoţii/loterii publicitare implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de către compania SC Zomostar SRL.

1.3 Dacă nu se doreşte primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de zomo-shop.ro este posibilă dezabonarea pe pagina magazinului.
În cazul buletinelor informative, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informaţiilor.

1.4 În momentul in care, Clientul crează un Cont pe Site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Buletine informative.
Clientul îşi poate modifica opţiunea cu privire la acordul emis catre Vânzător în orice moment:
- prin contactarea magazinului în acest sens.
- prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.
- renunţarea la primirea Buletine informative nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

2 Campaniile promoţionale , Codurile promoţionale

2.1 Codurile promoţionale oferite de zomo-shop.ro prin orice promoţii sunt valabile exclusiv pentru secţiunea menţionată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepţia cazului în care este specificat altfel. 
2.2 Atentie! Promoţiile pe zomo-shop.ro nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare în cazul în care se suprapun mai mullte promoţii. Acest fapt este valabil pentru orice formă de reducere ca regulă, cu excepţia situaţiilor în care este menţionat altfel în promotie. De asemenea, în cazul existenţei unor vouchere procentuale, deţinătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existenta în cadrul unei promoţii. Anumite campanii promoţionale nu se cumulează cu alte reduceri, promoţii sau acţiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

2.3 zomo-shop.ro stabileşte unilateral sau în colaborare cu anumiţi furnizori ai săi regulamentele promoţiilor şi ale concursurilor pe care le organizează pe zomo-shop.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoţiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afişate pe site, în perioada de valabilitate clar menţionată şi în limita stocului disponibil.

2.4  zomo-shop.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioada de promoţie şi poate retrage promoţia fără notificare prealabilă.

2.5 Întreruperea campaniei promoţionale

În cazul unei campanii promoţionale oraganizate de zomo-shop.ro, acesta, ca organizator îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazine, etc.).
 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfăşurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

3 Vouchere / cupoane 

Voucher3.1 Voucher = cod promoţional, cupon promoţional.
Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse condiţii pentru a fi valid şi aplicabil. Este nevoie să fie verificate cu atenţie toate detaliile şi informaţiile de pe voucher astfel încât discountul să poată fi acordat.

3.2 Valoarea fiecarui voucher este notată pe acesta.

3.3 Taxele de transport şi manipulare se aplică oricarui produs achiziţionat, indiferent de valoare dacă în promoţii, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziţie a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea şi acestor produse.

3.4 Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepţia cazului în care se convine altfel.

3.5 Clientul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcţie de promoţie.

3.6 Voucherele:
- sunt valabile numai dacă sunt folosite pe site-ul www.zomo-shop.ro.
- nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.
- nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.
- dacă sunt interzise de lege vor fi considerate nule.

3.7 Toate prevederile referitoare la frauda,  sunt pe deplin aplicabile în ceea ce priveşte fraudarea legată de vouchere iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoştinţa organelor abilitate.

3.8 Condiţii de aplicare
Voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresa de IP/de pe aceeaşi adresă.
- Orice promoţie la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoană fizică sau persoană juridică (identificat ca şi client /utilizator / user).
- Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menţiona în termeni şi condiţii aferente, în mailul de oferire a voucherului .
- Zomo-Shop îşi rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunţarea prealabilă a clienţilor.
- Voucher nu poate fi aplicat altor promoţii/oferte cu excepţia celor strict menţionate în ofertă .


3.9 În cazul in care produsele pentru care a fost acordat voucherul si pentru care clientul s-a calificat la acordarea promotiei nu au fost achizitionate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai ca reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

3.10 Voucherul se aplică numai produselor/categoriilor menţionate în mod expres ca fiind eligibile în promoţie. Produsele care sunt excluse din promoţie sunt comunicate în termeni şi condiţii sau în anumite regulamente sau oferte speciale în secţiunea "excepţii". Aceste excepţii includ produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.

3.11 Ofertele promoţionale nu se pot cumula în aceeasi comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comandă.

3.12 În cazul comenzilor care conţin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependenţă de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totala a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare şi alte servicii.
Voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Nu se poate aplica voucherul pe o comandă plasată în trecut.

4 Campanii cu produs cadou

4.1 În vederea beneficierii de produs cadou valoarea totală a produselor achiziţionate de Client trebuie să atingă pragul minim stabilit cu ocazia lansării campaniei . În cazul în care valoarea totală a produselor nu atinge acest prag, produsul cadou nu va fi disponibil.

4.2 Orice promoţie la care se oferă produs cadou se limiteaza la 1 produs cadou oferit în perioada de campanie per persoană fizică sau juridică, indiferent de numărul comenzilor înregistrat de către o persoană fizică sau juridică în perioada în care campania este in curs de desfăşurare.

4.3 În cazul în care există situaţii de fraudă identificate, zomo-shop.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.

4.4 De asemenea, dacă o comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, clientul este obligat să returneze şi produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată şi nedesigilată.

5 Înscrierea de Recenzii (Review), Comentarii, Bloguri

5.1 Înscrierea de Recenzii Comentarii, Bloguri se poate face, de către Utilizatori/Clienţi/Cumpărători, în secţiunile aferente. Informaţiile înscrise pot fi atât pozitive, cât şi negative, şi se vor referi la caracteristicile şi modul de folosire al unui produs sau serviciu, respectiv tematica blogului.

5.2  La înregistrării unui anumite Recenzii/Comentariu/Blog pe Site, Utilizatorii/Clienţii/Cumpărătorii acordă Vânzatorului o licenţă perpetuuă, neexclusivă,  nelimitată teritorial, irevocabilă şi dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, adapta, reproduce, publica, modifica, traduce, distribui şi de a afişa acest conţinut.

5.3 Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Recenzii/Comentariu/Blog în secţiunile aferente, se angajează să respecte următoarele reguli:
– să foloseasca doar limba în care a fost scrisă paguia. Sunt permise şi cuvintele sau expresiile care, deşi nu sunt considerate de limba paginii, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv
– să facă referiri doar la caracteristici şi/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informaţii legate de aspecte ce se pot schimba  sau informaţii care ţin de modul desfăşurarii a Comenzii
– să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
– să nu furnizeze sau sa solicite, în niciun mod şi in nici o masură, date personale (detaliile de contact, informaţii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume etc.) sau orice alta informaţie care poate determina dezvăluirea acestor date personale
– să se asigure de încadrarea corectă a conţinutului introdus pe Site astfel: orice Blog va fi înscris în sectiunea “Blog”, şi orice Recenzie va fi înscris în secțiunea “Recenzii”
– să se asigure că informaţiile introduse sunt realiste, corecte, neânşelătoare şi în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părţi, drepturile de autor, de marcă comercială, de licenţă sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
– să nu se încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziţie de către Vânzător sau să înscrie Recenzii/Comentarii/Bloguri care să conţină materiale de natura publicitară
– să folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obţine detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu, tip subiect abordat de blog de pe Site fără a face referire către alte firme ce promoveaza vânzarea şi cumpărarea de produse sau servicii
– să nu înscrie informaţii şi/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială ca şi Vânzătorul;
– să nu utilizeze Recenzii/Comentarii/Bloguri  ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.


5.4 Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Recenzii, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va putea adăuga şi un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Recenzia, împreună cu Rating-urile corespunzătoare acestora, vor influenţa Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lânga titlul acestora. Astfel, un Review însoţit de un Rating mare duce la o creştere a Rating-ului general, iar un Review însoţit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

5.5 Utilizatorii/Clientii/Cumpărătorii ce inscriu Recenzii la care ataşează fişiere foto sau video (dacă acest lucru e permis) vor respecta următoarele reguli
– fişierele încărcate vor conţine imagini şi/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Recenzia, asigurându-se că fişierele încărcate respectă drepturile de autor;
– fişierele încărcate nu vor conţine URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială ca Vânzătorul.
– fişierele încărcate nu vor conţine informaţii legate de alte persoane
– fişierele încărcate nu vor conţine, conţinut pentru adulţi, violenţă, limbaj licenţios sau alt conţinut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a origini etnice, a handicapului, a religiei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale, a orientării politice, a sexului, a vârstei


5.6  Când un Utilizator/Client/Cumpărător semanlează că o Recenzie/Comentariu/Blog are un conţinut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conţinut este examinat cu atenţie de catre Vânzător pentru a determina dacă încalcă sau nu Termeni şi Condiţii Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de catre Vânzător şi în cazul unui motiv real.

5.7. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor şi Condiţiilor în mod repetat, acesta îşi rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului de a înscrie Recenzii/Comentarii sau Bloguri în sectiunile aferente