factuta-plata-garantia1 Factura

1  Pe baza informaţiilor deţinute de zuomo-shop şi a celor furnizate de cumpărător se va emite o factură pentru bunurile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.  Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţia de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul, datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.  Factura fiscală se emite conform legislaţiei în vigoare din România şi se trimite împreună cu produsele comandate la adresa de livrare. Totodată, coletul va fi însoţit de documentaţia prevăzută de lege pentru produsul /produsele comandat(e), după caz: certificat/declaraţie de conformitate, certificat de garanţie, instructiuni de utilizare, etc.

1.2  Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adaugărea acestora de către zomo-shop.ro în Contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionata în Contul său.


2 Plata-Preţurile

2.1 Preţurile sunt afişate pe pagina dedicată produsului, conţin TVA conform legislaţiei în vigoare. şi nu includ cheltuielile de livrare decât dacă este specificat în mod expres şi acest aspect sau se oferă ca şi bonus pentru comenzile mari. În cazul în care preţul nu este afişat, există posibilitatea de a cere o ofertă iar un operator va  comunica preţul în cel mai scurt timp posibil.

2.2 Preţul final achitat de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente conform modalităţii de plată. Preţurile de livrare sunt detaliate pe site.

2.3 Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului zomo-shop.ro sunt exprimate (dacă nu e specifictă altă monedă de plată) în RON şi includ T.V.A. aferent, si sunt valabile în momentul comandării lor. Preţul produsului comandat este cel afişat la data plasării comenzii.

2.4 Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate şi în comandă. Modalităţile de plată sunt disponibile pe pagina de lansare a comenzii.

2.5 La produsele care au deja reduceri nu se pot cumula sau aplica alte reduceri.

2.6 Plăţile făcute online sunt securizate, toate datele înserate fiind protejate.
  În cazul cardurilor cu bandă magnetică, zomo-shop.ro se obligă să verifice identitatea fiecărui deţinător de card prin solicitarea codului PIN la fiecare tranzacţie şi semnarea chitanţei POS de către acesta în dublu exemplar sau doar semnarea chitanţei POS în cazul acceptarii altor carduri la POS-ul Bancii. Semnătura de pe chitanţa POS trebuie sa fie aceeasi cu cea de pe spatele cardului.  În caz de suspiciune, zomo-shop.ro are dreptul de a solicita documentele necesare, în cazul în care nu au fost prezentate, să refuze tranzacţia. În astfel de situaţii, zomo-shop.ro se obligă să anunţe imediat Banca.

2.7 Pentru produsele care se livrează pe bază de comandă se solicită un avans variabil în funcţie de produs (ex. - 40 % din valoarea produsului în cazul în care acestea nu sunt disponibile în stoc). După confirmarea telefonică a comenzii se va emite o factură pentru avansul de achitat. Vânzătorul va considera comanda lansată în momentul în care clientul va face plata conform facturii de avans primită.

2.8 Nereținerea datelor: Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile şi nici nu vor fi stocate de către www.zomo-shop.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
3D Secure: 3D Secure înseamnă o abordare globală a autentificării cumpăratorilor şi vânzărilor în tranzacţii sigure pe Internet. Această masură de siguranţă presupune redirectionarea utilizatorului în momentul efectuarii plăţii pe o pagina securizată unde înregistrarea fiecărui deţinator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2). 10.8 În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutara aplicate de banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul. Plata se poate face online (card bancar), ramburs conform, etc selecţiei făcute de client.

2.9 Plata produselor se poate face: cheş cu ramburs, cu ordin de plată, cu CEC sau card

3. Garanţia

3.1 Toate Bunurile comercializate de către zomo-shop, mai puţin Bunurilor resigilate, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei române în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepţie Bunurile resigilate), în ambalajele original şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte
 Toate produsele sunt însoţite de factură si certificat de garanţie  după caz (producător sau vânzator).
 Pierderea certificatului de garanţie sau a facturii duce la pierderea garanţiei. Ştergerea seriei (serial number S/N) după caz, parţială sau totală de pe produse duce la pierderea garanţiei. Nu se eliberează duplicate pentru certificatul de garanţie.

3.2  Garanţia este de două tipuri:
a. obligația legală a vânzătorului (garanţie legală de conformitate)
 şi/sau
b. orice angajament asumat de vânzător sau producător (garanţie comercială) faţă de consumator,  fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

3.3 Termenul de garanţie legal de conformitate pentru produsele de folosinţă îndelungată este de 2 ani şi se calculează de la data livrării produsului, conform Legii 449/2003. Respectiv de 6 luni sau 30 de zile pentru alte categorii de produse. Termenii şi condiţiile de garanţie sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale: ordonanta Guvernului nr. 21 / 1992 privind protecţia consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.
 În cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) perioada de garanţie este de 12 luni pentru produsele de folosinţă îndelungata şi intre 0-12 luni pentru restul.
 La produsele achiziţionate din magazinul online zomo-shop.ro se asigură garanţie în conformitate cu Certificatul de garanţie aferent fiecărui produs. Persoana juridică care asigură garanţia este cea specificată pe Certificatul de garanţie al produsului.

3.4  Pentru a beneficia de garanţie, Clientul are următoarele obligaţii:
- produsul trebuie să fie cumpărat de la zomo-shop.ro şi utilizat doar în scopul pentru care a fost conceput;
- să respecte instrucţiunile de folosire şi să utilizeze produsul conform instrucţiunilor impuse de producător;
- să păstreze certificatul de garanţie şi documentul fiscal cu care a cumpărat produsul;
- să păstreze ambalajul original* şi toate accesoriile care au venit în acesta, şi să le livreze împreună cu produsul în garanţie.
- Locul prezentării pentru a beneficierea garanţiei este cel specificat pe Certificatul de garanţie.

Cauze de pierdere a garanţiei/Zomo-shop.ro nu oferă garanţii:
- avarii sau deteriorări mecanice; expunere excesiva la radiaţii solare; lipsa sau modificarea seriei aparatului; modificari ale produsului;
- defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare, transport, manipulare şi instalare după caz, prevazute în manualul de utilizare;
- deteriorarea mecanică provocată prin lovire sau deterioarea marcajului cu modelul
- inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenţii neautorizate;
- distrugerea circuitelor interne din cauza şocurilor.
- în cazul în care produsul achiziţionat nu este potrivit cerinţelor sau asteptărilor Clienţilor;
- după expirarea perioadei pentru care Vânzătorul oferă garanţie produsului
- orice utilizare, transport, etc în condiţii necorespunzăoare a produsului care duce la deteriorarea ei duce la pierderea garanţiei

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislaţia în vigoare, referitoare la garantarea produselor
vândute, sunt valabile. Drepturile Clienţilor sunt cele prevăzute în legislaţia în domeniu. Garanţia nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

3.5 Produselor comercializate le este garantată calitatea pe perioada înscrisa pe ambalaj, în conditiile respectării prescriptiilor de depozitare si transport.
Produsele cumpărate prin intermediul site-ului zomo-shop.ro beneficiează de garanţia obisnuită a fiecărui produs în parte. Astfel, fiecare produs va fi însoţit de certificatul de garantie al producătorului după caz.

3.6 În cazul certificatelor de garanţie emise de producător / importator, produsele beneficiază de garanţie în retelele de service ale acestora, în centrele menţionate explicit în certificate; produsul reclamat defect poate fi prezentat direct la cel mai apropiat centru de service prevăzut în certificat.
 Această unitate de service va prelua întreaga responsabilitate a rezolvarii garanției,  Condiţiile de acordare a garanţiilor, în acest caz, pot varia în funcţie de producător şi sunt stabilite în politicile comerciale ale acestora, la nivel naţional.

3.7  Perioada de garanţie este menţionat în certificatul emis de producător / importator şi începe să curgă de la data înscrisă în factura de achiziţie

3.8  Orice problemă cauzată de produsele şi / serviciile prezentate pe SITE se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către  utilizator. SC Zomostar srl nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenţii, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi conditiilor.

3.9 Eventualele reclamaţii privind deficienţele estetice ale produselor, vor fi luate în considerare şi vor fi analizate doar dacă acestea se reclamă în primele 48 ore de la momentul recepţiei produsului

3.10  În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanţie este emis de catre SC Zomostar srl, iar garanţia poate să acopere o perioadă diferită faţă de perioada de garantie a aceluiasi Bun nou, sigilat. Perioada de garanţie este tecută în certificatul de garanţie pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condiţiile de utilizare, manipulare şi transportare a unui Bun resigilat sunt identice cu cele de la produsele sigilate şi beneficiază de aceleaşi servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

3.11 Preţul si riscul transportului intră în obligaţia clientului.

Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări ale acestor termeni şi condiţii, precum şi orice modificări asupra site-ului, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă a utilizatorilor. Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii de Utilizare a magazinului Zomo-Shop.ro, Clientul îşi asumă în totalitate consecinţele ce decurg din folosirea în aceste condiţii a site-ului.