Reglementări specifice (DEEE)

Informaţii privind DEEE (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 stabileşte norme pentru protejarea mediului şi a sănătaţii populaţiei prin prevenirea şi reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor şi prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestor resurse.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) pot conţine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii umane in cazul în care nu sunt colectate separat.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecţia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, clientii vor avea în vedere următoarele:
- DEEEsă nu elimine DEEE împreună cu deşeurile menajere din locuinţă, ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta separat aceste DEEE;
- să predea DEEE numai către punctele şi centrele de colectare special amenajate în acest scop.
- clientii pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate la momentul achiziţiei unui produs nou din aceeaşi categorie;
- Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectări separate reprezinta o pubelă cu roţi barata cu o cruce.
Astfel, utilizatorii de EEE participă activ la valorificarea şi reciclarea DEEE, contribuind la reducerea potenţialelor efecte nocive asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a prezenţei substanţelor periculoase în EEE. Încălcarea acestor dispoziţii legale constituie contravenţie şi se sanctionează cu amendă